Let’s travel together.

MCboot_2024(Lite)_v3.3_build 210124 Pro

0

MCboot_2024(Lite)_v3.3_build 210124 Pro update 21/01/2024

– Đây là MENU BOOT cho hai chuẩn MBR – legacy và UEFI-GPT
– Boot menu Grub4 for Dos : Boot vào PE Windows, Partition Wizard, Partition Guru, Konboot, Memtest, MHDD, ghost 11.5, HDD regenerator, Active Password Changer … và nhiều công cụ hữu ích khác
– Win Pe (Re build) gồm: PE Win 11 pro x64 Lite, Win10 pro x86 Lite, – load boot rất nhanh.
– Các Apps trên win pe đầy đủ cập nhật mới
– Nhận diện ổ Nvme intel gen 7,8,10, 11, 12, 13,14
– Boot UEFI với win 32
– Nhận Wifi, chuột intel gen 11, 12, 13, 14
-Tương thích máy Intel Gen14 và AMD 8000
– Hỗ trợ tích hợp cài windows
– EasyBCD 2.4 – EasyUEFI Fix lỗi máy tính
– Ứng dụng hỗ trợ boot UEFI trên Dos
– Tích hợp Micorsoft Net Framwork và C++
– Tích hợp Test Camera, test Microphone, Test Sound,
– Tích hợp Ultraiwier, PPPoE Network, Remote Desktop Connection, Mstsc.
– Hỗ trợ kết nối điện thoại và chia sẽ mạng từ điện thoại qua máy tính
– Hỗ trợ Kết nối điện thoai (MTP) Chia sẽ dữ liệu quan điện thoại
– Hỗ trợ kết nối điện thoại (RNDIS) Chia sẽ mạng điện phụ kiện điện thoại
– Tốc độ boot nhanh, chạy các ứng dụng mượt
– Hỗ trợ rút USB-HDD box ra ứng dụng vẫn sử dụng tốt (xem hướng dẫn video trong bài viết).
-Fix lỗi cài Windows trên (WinNTsetup, Winsetup, Acronis true image)
* Phần mềm lên version mới.
+CyberProtectHomeOffice 40338
+Macrorit Partition Expert8.10
+Macrorit Partition Extender2.3.1
+IM-Magic Partition Resizer 7.0.0
+NIUBI Partition Editor v9.9.0
+AomeiPartitionAssistant 10.2.1
+MinitoolPartitionWizard 12.8
+Recover Keys v12.0.6.304
+RStudioPortable 9.3.191230
+WindowsLoginUnlocker2.1

Leave A Reply

Your email address will not be published.

Dark mode