Tag: Windows 10 Lite

Windows 10 Lite Rocket v11

Windows 10 Rocket v11 Lite FinalWindows 10 Rocket v11 được xây dựng từ Windows 10 64bit LTSC 2019 v1809 đã lược bỏ & tắt...

Tiny10 Lite bản Windows 10 siêu nhẹ

Tải xuống Tiny10 Lite, bản Windows 10 siêu nhẹ cho máy 2022 – Thực tế là Windows 11 có nhiều tính năng và hiện đại...
Dark mode