Share File Windows Install VPS

VPS

Share File Windows Install VPS Linode Digital Ocean

Mình sẽ bổ sung và update các bản windows.gz cài đặt cho vps linode và digital ocean tại bài viết này, các bạn có thể lưu địa chỉ bài viết này lại phòng khi cần đến. Mọi thắc mắc để lại bình luận phía dưới để mình hỗ trợ nhé.

 

Thông tin đăng nhập:

user: Administrator

pass: hotro.org2022

Link file windows

Windows server 2012R2: https://server.nguyenchithao.com/Windows2012R2.gz

Mã hash: https://server.nguyenchithao.com/Windows2012R2_hash.html

Windows server 2012R2 DataCenter Active (đã kích hoạt win): https://server.nguyenchithao.com/Windows2012R2_DataCenter_ActiveKey.gz

Mã hash: https://server.nguyenchithao.com/Windows2012R2_DataCenter_ActiveKey_hash.html

Windows server 2019: https://server.nguyenchithao.com/Windows2019.gz

Mã hash: https://server.nguyenchithao.com/Windows2019_hash.html

Windows server 2012R2 DataCenter No Active (chưa kích hoạt win): https://server.nguyenchithao.com/WindowsServer2012R2_Datacenter_64bit.gz

Mã hash: https://server.nguyenchithao.com/WindowsServer2012R2_Datacenter_64bit_hash.html

Video Hướng Dẫn Tạo VPS Miễn Phí 7 Ngày Năm 2022:

 

 

BEST HOSTING/VPS