Cheap Windows VPS – $5.25/month 768MB Windows KVM

VPS

Thêm một khuyến mãi Windows VPS nữa cho các bạn lựa chọn từ Cheap Windows VPS, giá chỉ 5.25$/tháng cho gói 768MB RAM.

Cheap Windows VPS vừa đăng 2 gói khuyến mãi mới trên LowEndBox có giá khá rẻ với cấu hình tốt. Các bạn đang cần sử dụng Windows VPS để Remote Desktop có thể sử dụng.

Thông số chi tiết gói VPS khuyến mãi:

1.15GB RAM
$7
per month
  • 1.15GB RAM
  • 1x vCPU
  • 45GB SSD space
  • 2TB transfer
  • 1Gbps uplink
  • 1x IPv4
  • KVM/SolusVM

Server ở Cheap Windows VPS có cấu hình khá tốt sử dụng Dual Intel E5-2620v2 CPUs, 128 GB RAM, 8x 1TB SSDs RAID50; có thể sử dụng để Remote Desktop, VPN, VDI Proxy, chạy SEO Tool, Web Scraping.

Chấp nhận thanh toán bằng PayPal hoặc thẻ visa/master.

Network information

ColoCrossing – Buffalo, New York, USA
Test IPv4: 162.221.183.2

ColoCrossing – Chicago, Illinois, USA
Test IPv4: 23.95.88.2

ColoCrossing – Los Angeles, California, USA
Test IPv4: 23.95.26.2

Read More
BEST HOSTING/VPS