Active Windows Server 2012R2

VPS

KÍCH HOẠT (ACTIVE) WINDOWS SERVER 2012R2 BẰNG POWER SHELL

 

WINDOWS SERVER 2012 R2 LÀ GÌ?

Windows Server 2012 là hệ điều hành dành cho máy chủ được phát triển bởi Microsoft. Nó là một phiên bản Windows 8 và nối tiếp phiên bản Windows Server 2008 R2. Windows Server 2012 là phiên bản Windows Server đầu tiên không hỗ trợ cho các máy tính dựa nền tảng kiến trúc Itanium từ lúc ra đời Windows NT 4.0.

ACTIVE WINDOWS SERVER 2012 R2:

Một phiên bản phát triển thử nghiệm (phiên bản Beta) được công bố vào ngày 9 tháng 9 năm 2011 tới các lập trình viên phát triển. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2012, Microsoft phát hành phiên bản Beta công cộng beta (build 8250).

Windows Server 2012 gồm 4 phiên bản: Datacenter, Standard, Essential, Foundation. Hãng loại bỏ 2 phiên bản dành cho người dùng doanh nghiệp vừa và nhỏ là Windows Small Business Server, Windows Home Server.

YÊU CẦU VỀ CẤU HÌNH PHẦN CỨNG KHI CÀI ĐẶT WINDOWS SERVER 2012 R2:

Cấu hình phần cứng tối thiểu để cài đặt hệ điều hành Windows Server 2012 R2:
– Processor: 64-bit, 1.4 GHz
– RAM: 512 MB
– Đĩa cứng: 32 GB
– Độ phân giải màn hình 1024 x 768 hoặc cao hơn- Có chuột (hoặc thiết bị thay thế chuột), bàn phím
– Có kết nối Internet

Cấu hình hệ thống tối đa mà Windows Server 2012 R2 và Windows Server 2008 R2 có thể hỗ trợ:
– Logical processors : 640
– RAM: 4TB

CÁC BƯỚC KÍCH HOẠT (ACTIVE) WINDOWS SERVER 2012 R2:

KÍCH HOẠT BẰNG KEY KMS
YÊU CẦU MÁY TÍNH ĐƯỢC KẾT NỐI MẠNG

WINDOWS SERVER 2012 R2 DATACENTER:

1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk W3GGN-FT8W3-Y4M27-J84CP-Q3VJ9
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

WINDOWS SERVER 2012 R2 STANDARD1.

Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk D2N9P-3P6X9-2R39C-7RTCD-MDVJX
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

WINDOWS SERVER 2012 R2 ESSENTIALS

1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk KNC87-3J2TX-XB4WP-VCPJV-M4FWM
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

WINDOWS SERVER 2012 DATACENTER

1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk 48HP8-DN98B-MYWDG-T2DCC-8W83P
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

WINDOWS SERVER 2012 STANDARD

1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk XC9B7-NBPP2-83J2H-RHMBY-92BT4
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

WINDOWS SERVER 2012

1. Chạy CMD (admin)
2. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ipk BN3D2-R7TKB-3YPBD-8DRP2-27GG4
3. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /skms kms.digiboy.ir
4. Nhập lệnh:
slmgr.vbs /ato

NÂNG CẤP WINDOWS 2012 R2 EVALUATION LÊN WINDOWS 2012 R2 

BƯỚC 1. XÁC ĐỊNH PHIÊN BẢN HỆ ĐIỀU HÀNH HIỆN TẠI:

DISM /online /Get-CurrentEdition

Kết quả: ServerStandardEval

BƯỚC 2. XÁC ĐỊNH PHIÊN BẢN HỆ ĐIỀU HÀNH CÓ THỂ NÂNG CẤP LÊN:

DISM /online /Get-TargetEditions

ServerStandard
ServerDatacenter

BƯỚC 3. CHẠY LỆNH CONVERTING EXISTING WINDOWS SERVER 2012 VERSIONS TƯƠNG ỨNG TỪNG PHIÊN BẢN MUỐN NÂNG CẤP.

Windows Server 2012R2 Standard:

DISM /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:NB4WH-BBBYV-3MPPC-9RCMV-46XCB /AcceptEula

Windows Server 2012R2 Datacenter:

DISM /online /Set-Edition:ServerDatacenter /ProductKey:BH9T4-4N7CW-67J3M-64J36-WW98Y /AcceptEula

BƯỚC 4. RESTART LẠI MÁY CHỦ SERVER KẾT THÚC QUÁ TRÌNH NÂNG CẤP.

BEST HOSTING/VPS