Share Code Đếm Ngày Yêu

Template đếm ngày yêu dành cho blogger

Tính năng của Đếm Ngày yêu:
Tính số ngày của các cặp yêu nhau chuẩn xác, từ đó sẽ biết được tổng số ngày yêu nhau để xác định ngày kỷ niệm
Tính năng mẫu
100% thiết kế đáp ứng
Breadcrumbs
Tải nhanh
Slider
SEO Tối ưu hóa
Bài viết liên quan

Hiệu suất và Tài liệu

  • GooglePageSpeed – Kiểm tra nó
  • GTmetrix 97% – Báo cáo hiệu suất mới nhất
  • Thân thiện với thiết bị di động Yes – Check it
  • Hỗ trợ cho cài đặt – Liên hệ chúng tôi

– v1.0.0 – 02/10/2021 Phát hành lần đầu

Mật khẩu: nguyenchithao.com

Nếu bạn gặp bất cứ lỗi nào về mẫu cần giải quyết hãy liên hệ hỗ trợ bằng cách gửi yêu cầu qua Cổng hỗ trợ của chúng tôi. Các đề xuất và đầu vào được chấp nhận thông qua các bình luận trên Trang web
BEST HOSTING/VPS