Tài khoản Onedrive 5TB lưu trữ trọn đời

  • Sản phẩm dùng trọn đời, ko phải trả thêm phí, bảo hành 10 năm, dữ liệu trọn đời
  • Dùng bộ MS Ofice online nền web gồm: word, excel, powerpoint
  • Sản phẩm này không phải hàng tự reg như hướng dẫn trên mạng, các hướng dẫn trên mạng đều bị thu hồi sau 1 thời gian ngắn, các bạn tránh mua nhầm ảnh hưởng mất dữ liệu
  • Tài khoản có sẵn, bạn nhận được chỉ cần đăng nhập vào sử dụng ngay
  • Bạn có thể đổi pass, thêm sdt, email bảo mật cho tài khoản.
  • 5TB lưu trữ vĩnh viễn, bảo mật không ai thấy dữ liệu của bạn.
  • Lưu ý rõ: tài khoản đã tạo sẵn không phải mã nâng cấp cho Onedrive cá nhân bạn đang có
  • Lưu ý: Hiện tại shop chỉ bán online cho khách liên hệ trực tiếp. Quý khách muốn mua nhanh vui lòng inbox lấy sdt liên hệ

 

BEST HOSTING/VPS