Đăng ký hosting miễn phí 7 ngày

Bước 1. Chọn dịch vụ và đăng ký

Quý khách truy cập vào trang dịch vụ hỗ trợ dùng thử bao gồm:

tùy theo nhu cầu của mình và tiến hành đăng ký dịch vụ như bình thường. Thời hạn hosting quý khách có thể chọn thời hạn thanh toán mong muốn khi sử dụng chính thức.

Bước 2. Liên hệ kích hoạt hosting miễn phí, hosting 7 ngày

Ngay sau khi quý khách đã đăng ký xong dịch vụ và có số hóa đơn hoặc mã đơn hàng. Hãy liên hệ với phòng thanh toán tại đây để yêu cầu kích hoạt dùng thử. Trong vòng 1-2 giờ vào giờ làm việc phòng thanh toán sẽ tiến hành kích hoạt ngay cho bạn và thông tin hosting sẽ được gửi qua mail.

BEST HOSTING/VPS