BKNS sale 55% Noel

Ông trời tạo ra địa chấn
Siêu sale 55% của BKNS là điểm nhấn

Thời gian diễn ra: 29/11/2021 – 29/12/2021

Áp dụng cho đơn hàng mới khi đăng ký sử dụng dịch vụ: Hosting, Email, Cloud VPS, Cloud Server tại BKNS.

Điều kiện áp dụng:

– Áp dụng từ gói 02 thời gian thanh toán từ 12 tháng trở lên.

– Áp dụng cho đơn hàng đăng ký mới.

– Không áp dụng cho đại lý.

BKNS xin gửtớquý khách ng chương trình khuyếmạGIẢGIÁ 55% DỊCH VỤ khi quý khách sử dụng dịch vụ củBKNS.

miề.COM giá chỉ 169.000đÁdụng cho thứ nhấkhi đăng ký m

Đăng ký

Giả30% trêgiá tháng cho tấcả khi thanh toá12 tháng, ádụng cho đăng ký mớvà gia hạn.

Đăng ký

sdfsdfsdfs.pngGiảm 55% trêgiá tháng cho tấcả khi thanhtoá12 tháng, ádụng cho đăng ký mớvà gia hạn.

Đăng ký

Thuê chủ tháng tặng thê16GB RAMTặng chủ

Đăng ký

THUÊ CHỦ THÁNG TẶNG THÊ16G RAM + TẶNG CHỦ

Danh ch cấnh chủ:

CPU Ổ cứng RAM Đơgiá 12 tháng Đơgiá / tháng Ghi chú
2 * X5650 hoặ2 * E5620 SSD: 1 * 240 GB SAS 600G, hoặSATA 1TB 16GB DDR3 1.700.000 Tặng chủ sau tháng sử dụng.
1x E5 2620V2 Hoặ1x E5 2670 SSD: 1*480G SAS: 600G 16GB DDR3 *16GB DDR3 2.100.000 2.299.000 Tặng chủ sau 24 tháng sử dụng *Tặng 16G Ram khi thanh toá12 tháng
2x E5 2670 SSD: 1*480G SAS: 900G 32GB DDR3 *16GB DDR3 2.350.000 2.499.000 Tặng chủ sau 24 tháng sử dụng *Tặng 16G Ram khi thanh toá12 tháng

Ưu đãi đm
– Tặng chủ sau tháng sử dụng mà không cầthanh toálầgiá tháng.
– Tặng chủ sau 24 tháng sử dụng mà không cầthanh toálầ24 tháng.
– Miễphí chuyểdữ liệu
– Tặng i đặchủ tối ưu, bảmật.
– ng thông trong nướ200M.Cổng mạng 1G.

u ý
– Dịch vụ chủ không ádụng chính ch hoàtiền.
– Ádụng cho khách ng đăng kí mới

BEST HOSTING/VPS