Hosting Plesk miễn phí

Mục lục
Mục lục

Thông số hosting miễn phí như sau:

Điều khoản và điều kiện: Hosting Plesk miễn phí
Hosting miễn phí này dành cho 1 người 1 tên miền.
Lưu trữ sẽ chỉ hoạt động sau khi Id Email được xác minh.
Không hỗ trợ cuộc gọi và trò chuyện có sẵn để HOSTING MIỄN PHÍ. Bạn phải gửi một vé cho bất kỳ hình thức hỗ trợ nào.
Hãy kiên nhẫn vì quá trình kích hoạt HOSTING MIỄN PHÍ này có thể mất 1-2 ngày do đơn đặt hàng nhiều.
Các trang web Autobots không được phép trong kế hoạch này.
Email Spam, Lừa đảo & Nội dung Bản quyền Không được Cho phép
Chi phí Gia hạn cho gói này sẽ là 14 Rs / tháng khi thanh toán 2 năm

Link đăng ký: TẠI ĐÂY

Viết một bình luận

Gọi cho chúng tôi ngay!