1.6 C
New York

Bật trình soạn thảo WordPress editor classic không cần cài đặt plugin

Published:

Nếu bạn không quen sử dụng trình soạn thảo Gutenberg thì bạn hoàn toàn có thể bật trình soạn thảo editor classic lên chỉ với một dòng lệnh duy nhất mà không cần cài đặt bất cứ plugin nào.

Mở file funcitons.php trong thư mục theme mà bạn đang sử dụng lên, sao chép code bên dưới dán vào là xong.

add_filter(‘use_block_editor_for_post’, ‘__return_false’);

Related articles

Recent articles

Dark mode