Anhdv Boot 2022 Premium v22.5

Anhdv Boot 2022 Premium v22.5 là bộ USB Boot cứu hộ tuyệt vời mới nhất, nó có tốc độ khởi động cực nhanh . Với Anhdv Boot Premium 2022 giúp xử lý máy tính đời mới nhất Intel Gen 13, Ryzen 7000 đến các máy đời cũ Ram 512 MB.

Có gì mới trong phiên bản Anhdv Boot 2022 Premium v22.5

  • Cập nhật Anhdv Boot 2022 premium v22.5 sửa lỗi xanh màn khi cài Windows một số mẫu máy Intel Gen 11, 12 qua file Setup.exe (Windows Setup).
  • Hiện tại, do driver NVME Intel Gen 13 chưa tối ưu cho Gen 11, 12 nên gây lỗi màn xanh khi cài Windows qua cách Setup.exe. Lỗi trên đã được sửa, vẫn hỗ trợ nhận ổ cứng máy Intel Gen 13. Bạn nào có máy Gen 13 thì test kiểm chứng giúp mình nhé.
  • Sữa lỗi phần mềm HDD Low Level Format và Victoria lỗi test ổ NVME, thêm phần mềm IDM.
  • Khi cần Add driver NVME cho Gen 9 đến 13 thì tìm đến mục /Apps/Driver/RST trên USB (Ví dụ tính năng Load driver khi cài windows, dùng thêm driver với phần mềm WinNTSetup, Dism ++ …). Lưu ý: cách cài setup.exe thì tự động thêm driver NVME và bạn không cần làm gì.
  • Cập nhật thêm một số driver Wifi.

Link tải Anhdv Boot 2022 Premium v22.5

Viết một bình luận

Gọi cho chúng tôi ngay!